– Regionen har unike forutsetninger

Unitech offshore er i full gang med bygge en base for sammenstilling av flytende havvindmøller av typen Hywind i Tømmervika på Stord. Bakgrunnen er utbyggingen av havvindmølleparkene i Nordsjøen.

– Havvind har blitt veldig viktig for Unitech, på samme måte som det har det for de andre selskapene med bakgrunn fra olje og gass. Det er en kjærkommen diversifisering som er med å demme opp for konjunktursvingningene som vi alltid har i denne bransjen. Havvind er et nytt marked, men der vi i hovedsak kan bruke kjernekompetansen vår, som jo alltid har vært å finne tekniske løsninger på store dyp, forteller Gunnar Birkeland, CEO i Unitech Offshore.

Birkeland tror at markedet på fornybar vil gi Unitech flere ganger den omsetningen de i dag har fra olje og gass i løpet av de neste fem årene.

Kan gi regionen enorme verdier

– Det ligger nesten 1000 milliarder kroner i havvind-markedet utenfor norskekysten de neste ti årene. Det er mulig for regionen vår å få en vesentlig del av dette, kanskje så mye som oppimot 70%. Vindmøllene kan bygges her, teknologien kan leveres, vi kan stå for drift og vedlikehold.

Utsira Nord blir den første industrialiseringen av flytende havvind i stor skala, og Birkeland mener det vil gi oss et stort fortrinn på verdensmarkedet om vi kommer raskt i gang.

– Det vil gi enorme synergier, for det er jo sånn at lykkes Kværner, så lykkes vi, og lykkes vi, så lykkes en rekke andre. På konkrete kontrakter er vi konkurrenter, men i det store bildet vil hele næringen nyte godt av at det er flere om beinet, sier Unitech-sjefen.

Viktig med ny leverandørkjede

Birkeland synes naturlig nok at det er positivt med de store kontraktene som Kværner og Aibel har sikret seg, men er vel så opptatt av at det blir skapt en ny leverandørkjede, noe også de store energioperatørene har sterkt fokus på.

– Minst like viktig som de store milliardkontraktene, er kontraktene som vinnes av de små og mellomstore selskapene, enten det er for IT-løsninger, kabler, overvåkningssystemer eller andre ting. Hver gang slike selskaper får kontrakter, er det med på å skape en varig leverandørkjede, understreker han.

Flere bør bruke MET-senteret

Birkeland er også styreleder i havvind-klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster, og opptatt av mulighetene som ligger i MET-senteret.

– Hensikten med clusteret er å skape møteplassene, synliggjøre prosjektene og problemstillingene, og koble disse opp mot medlemmer som kan løse dem. Et av de viktigste målene nå er å få kostnadene ved flytende havvind ned til 30 millioner kroner per MW, og det kan større og flytende turbiner bidra til. Det er utrolig viktig at vi deltar på pilotene ved MET-senteret, for det er der vi utvikler nye løsninger på kostnadsutfordringene, og er man med under pilotene der, vil man også kunne være med ute på de store feltene. Det er stadig vekk nye piloter på senteret, med nye problemstillinger som krever nye løsninger. Her kan man komme tett på og bidra til å løse konkrete utfordringer. Da Makani-dragen ble testet i sommer, var det flere lokale krefter som bidro til dette. Men det er rom for flere, det er mye god kompetanse i regionen, og jeg håper flere vil kjenne sin besøkelsestid og utnytte den unike muligheten som ligger i MET-senteret, sier Birkeland og understreker også muligheten som ligger i katapultsenteret Sustainable Energy på Stord.

 – Hywind Demo er åpen for alle. Her kan man teste ut sin teknologi, enten det er vedlikeholdsovervåkning, langgangsystemer eller annet, og så har Clusteret kanaler for å få synliggjort de gode løsningene. Flere burde nok ha kjent til denne muligheten, og det er noe vi arbeider med fremover.

Regionen har forutsetninger for å være i førersetet

Birkeland mener Haugalandet og Sunnhordland har en unik mulighet til å posisjonere seg som en viktig havvind-region.

– Vi har høyest kompetansetetthet innenfor flytende konstruksjoner, i tillegg til god infrastruktur innenfor subsea, og har derfor alle forutsetninger for å være i førersetet her. Det er en rivende konkurranse på området, så vi må jobbe raskt, tenke langsiktig, og fokusere på bærekraftige løsninger og kvalitet. Vi må etablere nye standarder på fornybar, og jobbe enklere og lettere, mener Birkeland.

Når det gjelder Unitechs undervannskabling, har selskapet analysert de kjente feilmekanismene i dagens kabler, som i utgangspunktet ikke er spesiallaget for sjø. Unitech lager derfor egne kabler, fit for purpose, og ser på isolasjonsmateriale, armering, erstatter kobberlederen med aluminium osv. Samlet vil dette gjøre sjøkablene lettere å installere, de vil være mer holdbare og tåle mer juling i røffe farvann, og det vil bli billigere, sier Birkeland.

Viktig med flere konsesjoner

Birkeland er ikke i tvil om at det som vil ha størst effekt for regionen er flere konsesjoner til MET-senteret.

– Dette er utrolig viktig, men her opplever jeg dessverre Kystverket som en flaksehals, og det er krevende. Clusteret har veldig god pågang og en praktisk tilnærming, men vi har absolutt rom for flere lokale aktører. For Haugalandet vil dette være viktig, og jeg håper flere kjenner sin besøkelsestid. Haugalendingene er jo driftige folk, som er vant til å finne ut hvem som er utbygger, banke på, spørre hva som er problemstillingene og selge løsningene sine, sier han.

Han mener også det er viktig at det offentlige er med og legger til rette for viktig infrastruktur.

– Skal vi posisjonere regionen som et naturlig havvind-tyngdepunkt, må det være lett å komme seg rundt. Jeg mener for eksempel at en opprustning av Karmsundsgaten i Haugesund vil være helt nødvendig i denne sammenhengen. Med en utbygging av Utsira Nord med 150 vindmøller, vil det være muligheter for etablering av flere hovedkontorer. Det må være attraktivt å arbeide i regionen, og det er avgjørende at det legges godt til rette for dette, sier Birkeland.

– Vi må ligge i forkant!

Marine Aluminium og softwarefirmaet ICD så for ti år siden et marked for aktivt bevegelseskompenserte gangbroer til olje- og gassinnstallasjoner til havs. De utviklet en software-styrt gangvei som står stille selv i vanskelig værforhold med sterk vind store bølger. Selskapet Uptime International ble så etablert i 2011.

– Under en havvindkonferanse kom det så frem at bransjen hadde store utfordringer med å få personell over for vedlikehold og installasjon, og vi innså at vi allerede hadde et produkt som kunne løse disse utfordringene for havvindbransjen. Her har vi vært en foregangsbedrift når det kommer til å utvikle markedet og løsningene, og det har etterhvert blitt standarden, forteller daglig leder i Uptime International på Karmøy, Åge Højmark.

Økt gangbrobehov ved flytende havvind

Etterhvert som vindfarmene flyttes lenger fra land, og turbinene blir større, øker også behovet for større fartøy. Dette har vært med på å drive behovet i retning Uptime.

– Vi hadde en løsning, som i utgangspunktet var tenkt inn mot olje og gass, men som også kan brukes inn mot vindinstallasjoner, og trenden går jo veldig i den retningen. Vi jobber i dag 50/50 inn mot de to næringene, og vil nok fortsette med det fremover. Men vi ser at trenden med flytende havvind fører til større farmer lengre fra land, og det vil øke behovet for våre tjenester, forklarer Højmark.

Uptime er allerede godt etablert globalt, men Højmark mener at et hjemmemarked vil gi en rekke positive muligheter.

– Det vil ikke minst la oss jobbe tettere med kundene om videreutvikling av teknologi, men det er også positivt at Norge er med og setter premissene for flytende havvind, og dermed også bidrar til at vi kan ta posisjon på området, sier Uptime-sjefen.

Højmark ser Havvind-klyngen som en viktig som pådriver for leverandørmiljøene, og med sin lederrole i posisjoneringen av norsk havvind.

Fokus på industrialisering og kostnadseffektivitet

– Fagmiljøene på Haugalandet har høy maritim og offshore kompetanse, og vi har også flere foregangsbedrifter innenfor bygging og teknologi. Jeg tror kanskje en av utfordringene for en typisk olje og gassbedrift vil være omstillingen fra tankegangen om on/off-prosjektarbeid til en tankegang som handler mer om industrialisering, masseproduksjon og kostnadseffektivitet. Det er et mentalt skifte, og krever gjerne omstilling i organisasjonen. Men med riktig fokus, og den kompetansen regionen sitter på, er det svært gode muligheter. Vi kan være med å definere de globale standardene, men da må vi ligge i forkant. Det er lange tidslinjer i havvind, og det er viktig at myndighetene legger til rette for tilførsel av risikokapital, mener Højmark.

Må ligge i forkant

– Det er viktig at vi alle nå tar innover oss at det er snakk om en industrialisering, og jeg mener det er viktig at de ulike aktørene finner sin nisje, slik for eksempel Imenco har gjort. Det er mange internasjonale storaktører som ikke nødvendigvis er interessert i å slippe andre til. Her bør vi samarbeide om kompetanse og løsninger, og se hvordan vi skal ta posisjon og finne gode samarbeidspartnere. Det vil overraske meg stort om ikke de internasjonale storselskapene også vil ønske å flokke seg rundt havvindparkene her hjemme. Ingenting kommer gratis, og som leverandører må vi handle nå, for det er lange løp og beslutninger tas tidlig, understreker Højmark.

 

Foto: TVH

– Vi må ta posisjonen som Norges havvind-hovedstad!

Saga Subsea ble etablert i 2011, og er en komplett service-leverandør til undervannskontraktører, rederier, riggeiere og oljeselskaper. Selskapet har hovedkontor på Killingøy i Haugesund, men har også etablert seg på Kypros, Las Palmas og i Kopervik. De arbeider i dag med de fleste undervannskontraktørene i verden, for eksempel Deep Ocean, Technip i Norge og i Storbritannia, DOF Subsea og DOF Management, for oljeselskaper og større subsea-kontraktører, for eksempel Saipem.

Har kompetansen

Daglig leder Einar Tollaksvik forteller at utgangspunktet til Saga Subsea var arbeid inn mot olje- og gassnæringen, men at de med havvind har fått et ekstra bein å stå på.

–  Og her omfavner vi alle bein, smiler Tollaksvik.

– Vi har faktisk jobbet med havvind i flere år allerede, i hovedsak med faste installasjoner ute i verden, blant annet i tyskebukta. For oss som subsea-selskap er jobben i stor grad den samme, uavhengig om installasjonene er knyttet til olje og gass eller havvind. En ventil er fortsatt en ventil, og flere av operasjonene er nokså like. Vi får dermed brukt kompetansen og erfaringen vår på nye områder, forklarer han.

Tollaksvik er helt klar på at havvind er en kommende storindustri.

– Det er ikke tvil i min sjel! Havvind er jo på ingen måte noe nytt, men når vi også får flytende havvindparker vil det gi store muligheter for nye og mer fjerntliggende områder, der dypene er store. Se bare på områdene utenfor Gran Canaria der Equinor planlegger en flytende park på 200MW, sier Tollaksvik.

Spesialisert på subsea-kabler

Flytende installasjoner stiller langt større krav til strukturen på kablene enn det de bunnfaste gjør.

– Kablingen er på mange måter en av de tøffeste tekniske utfordringene i flytende vindparker, da kablene må være dynamiske. Saga Subsea har en egen subsea kabel-avdeling med erfaring fra de største parkene i verden, og kan levere full pakke med engineering, konsulenter og prosjektpersonell for å bistå med innstallasjon, sier Saga Subsea-sjefen.

Saga Subsea samarbeider mye med andre store aktører på Haugalandet, blant annet Deep Ocean, Unitech og Solstad Offshore. Rederiene får blant annet bistand innen prosjektarbeid, beregninger og installasjon. Etter etableringen på Kypros, har de blant annet kjøpt inn en rekke rørdeler på Haugalandet til flere av operasjonene der nede.

– Vi må ta posisjon sammen!

Tollaksvik understreker også hvor viktig arbeidet i havvind-klyngen er.

– Samarbeidet i Norwegian Offshore Wind Cluster er kjempebra og godt strukturert. Klyngen består av en veldig god miks av store og tunge utbyggere, konkret fagkompetanse fra hele spekteret, leverandører, kompetanseinstitusjoner og mer politiske aktører. Skal slike nettverk bli gode, må alle være med, og det er de i klyngen. Haugalandet er gørrtunge på maritime operasjoner, men for å kunne ta posisjon som et viktig tyngdepunkt for norsk havvind-satsing, må vi stå samlet. Og vi må tørre å ta posisjonen, sammen. Enn så lenge er det ingen andre som har tatt den, så nå må vi kjenne vår besøkelsestid. Vi må si at det er vi som er Norges offshorevind-hovedstad!

Sterke fagmiljøer

Tollaksvik er også primus motor for opprettelsen av en maritim klynge i Kopervik.

– Vi trenger å samle alle gode krefter. Haugesund, Killingøy og Husøy har klart dette, og jeg tenker at flere sterke fagmiljøer vil være med på å styrke Haugalandets posisjon. Det er mye maritim kompetanse på Karmøy, men vi trenger å samle og synliggjort det. Vi legger opp til et administrasjonssenter i Kopervik som forhåpentligvis kan gi positive synergier for bransjen, sier han.

Saga Subsea-sjefen er glad for at det skjer mye spennende i regionen nå, ikke minst med de viktige havvind-kontraktene til Kværner og Aibel.

Viktig med hjemmemarked

– Vi vet at slike kontrakter også gir positive ringvirkninger til leverandørindustrien i regionen, og det er med på å befeste posisjonen vår. Noe av det viktigste med en videre havvind-utbygging på Utsira Nord, er den kompetansen og erfaringen det vil gi. Alle de store havvind-prosjektene har frem til i dag ligget i Tyskland, Nederland og England. Hvorfor skal de i fremtiden velge leverandører fra Haugalandet? Det er når vi står sammen med all vår erfaring og kompetanse at vi blir et kraftsentrum, og det vil verden legge merke til, mener Tollaksvik.

– Allerede møter vi folk ute i verden som aldri har forlatt sitt fødeland, men som likevel vet hvor Vea og Åkra ligger fordi det er mye sjøfolk derfra som har reist rundt. Haugesund har alltid vært sett som subsea-hovedstaden, og folk ute i verden vet at det kommer masse dyktige ROV-piloter derfra. Vi er allerede anerkjente for kvalitet, innovasjon og gode løsninger. Nå trenger vi et hjemmemarked for å befeste denne posisjonen ytterligere, sier han.

Foto: Shot by Skeie

Ser store muligheter i havvind

Tradisjonsrike Østensjø Rederi i Haugesund har en 45 år lang historie med taubåter, offshore fartøyer, og etterhvert subsea, hotellskip og nå sist havvindfartøyer. Nylig inngikk Østensjø en intensjonsavtale om å bygge fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOV), alle designet for operasjoner knyttet til konstruksjon og vedlikehold av offshore vindparker. Et tydelig signal på Haugesund-rederiets satsing på havvind.

– Historisk sett har Østensjø forsøkt å ha en god diversifisering og spredning i flåtesammesetningen vår. Det har vi lykkes godt med, og de siste årene når olje og gass-næringen har hatt en krevende periode, så har dette vært med på å bidra til at vi har kommet oss godt gjennom, sier daglig leder Kenneth Walland.

Havvind en logisk fortsettelse

– Vi er allerede godt innarbeidet i offshore industrien, og vi ser at havvind er et ekspanderende marked, med stort behov for den type fartøy vi kan levere. Sånn sett er vår havvind-satsing en logisk fortsettelse av de mange operasjonene vi lenge har utført, forklarer Walland.

På sent 90-tall begynte Østensjø Rederi å bevege seg inn i avanserte subsea-operasjoner, og har opparbeidet seg mye erfaring med gangveioperasjoner, SOV-virksomhet og overnattingslogistikk.

– Havvind-satsingen vår innebærer på mange måter en sammensetning av alle disse operasjonene. Det har vært en bratt læringskurve, men denne type erfaring har derfor helt klart vært et fortrinn, og har vært helt avgjørende for at vi har kunnet satse på havvind. Uten offshore-erfaringen hadde vi ikke hatt muligheten til dette, og vi hadde heller aldri blitt valgt, mener Walland.

Utsira Nord vil gi lokale ringvirkninger

Han er ikke i tvil om at havvind vil være et viktig satsingsområde for Østensjø de kommende årene.

– Det kommer til å bli svært viktig for oss! Med de to eksisterende fartøyene våre, samt andre fartøy som også opererer innen havvind, i tillegg til fire nybygg, så er havvind-satsingen vår nå like stor som arbeidet vårt inn mot olje og gass. Slik det ser ut i dag er nok potensialet innen havvind betydelig større enn på olje og gass, mener Walland.

Hywind Tampen blir verdens største flytende havvindpark, og Olje- og energidepartementet har utpekt havområdet «Utsira Nord» vest for Haugalandskysten som svært godt egnet for videre utbygging av flytende havvind. I juni varslet de at de vil åpne området for søknader om vindkraft til havs.

– Det ligger store muligheter i en videre havvind-utbygging på Utsira Nord. For hele regionen, og forhåpentligvis også for vår egen del. Fartøysbehov vil også kreve land- og logistikkbaser i nærområdet, sier Walland.

Havvind-klyngen viktig

Fartøyene Østensjø bygger benytter seg av en stor andel både lokalt og norsk utstyr ombord, og Walland understreker viktigheten av det lokale nettverket bl.a. Norwegian Offshore Wind Cluster.

– Det er veldig nyttig for oss å delta i havvind-clusteret. De gjør et viktig arbeid for regionen, både når det gjelder å sikre kompetansedeling, informasjonsflyt og gode nettverk. Styrken som ligger i det clusteret er viktig for hele leverandørindustrien og skaper både trygghet og gode muligheter for hele bransjen på Haugalandet.

 

Østensjøs SOV Edda Passat:

Kværner får Havvind-kontrakt i milliardklassen

Kontrakter på til sammen 3,3 milliarder kroner er gitt til Kværner AS, Siemens Gamesa Renewable Energy AS, JDR Cable System Ltd og Subsea 7 AS, og er knyttet til Hywind Tampen, som ligger an til å bli verdens største flytende havvindpark.

– Signering av fem store kontrakter er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere pionérprosjektet Hywind Tampen. Kontraktene er vunnet i internasjonal konkurranse og viser at olje- og gassindustrien også er konkurransedyktig innen fornybarprosjekter. De tildelte kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge, sier Anders Opedal, konserndirektør i Equinor for Teknologi, prosjekter og boring i en pressemelding.

Kværner er et av selskapene som kan nyte godt av havvind-utbyggingen på Hywind Tampen. I dag ble det klart at selskapet vinner en kontrakt verd 1,5 milliarder for bygging av 11 understell i betong. Kværner har fått oppdraget med å designe og produsere elleve flytende betongskrog for turbinene. Arbeidet vil starte på Kværners spesialiserte anlegg på Stord før bunnseksjonene og vindturbinene vil blant annet ferdigstilles på Dommersnes i Vindafjord.

Kværner-kontrakten omfatter også marine operasjoner. Dette inkluderer prosjektledelse, prosjektering, gjennomføring av sammenstillingsaktivitetene, uttauing og installasjon av ferdigstilte vindturbiner. De marine operasjonene vil bli gjennomført som en underleveranse til hovedkontrakten, utført i 50/50 partnerskap mellom Kværner og Dof Subsea.

– Når Kværner er hovedkontraktør på et prosjekt, benytter vi oss av en rekke underleverandører lokalt som vil tjene på vår aktivitet, sier administrerende direktør i Kværner Karl Petter Løken, i en pressemelding fra selskapet.

– Dagens kontrakt er et svært viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar energi, i tillegg til vårt eksisterende arbeid innen olje- og gass. Kværner vil bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for miljøet og samfunnet. Det er avgjørende at Norge gjør hva det kan for å redusere utslippene, også innen olje- og gassproduksjon, sier han.

Prosjektet påbegynnes umiddelbart og skal ferdigstilles høsten 2022, opplyser Kværner.

Spår havvind-bonansa

I sin omtale av rapporten skriver DN at selskaper med offshoreerfaring og kompetanse fra olje- og gassektoren trolig kan kapre 40 prosent av havvindmarkedet på konstruksjon og vedlikehold, altså et marked på 400 milliarder.

IEA-sjef Fatih Birol mener havvind kan bli den tredje store energirevolusjonen på kort tid. Havvind kan bli den største enkeltstående elektrisitetskilden i Europa i 2040. I Kina vil installert produksjonskapasitet kunne bli over 40 ganger større enn i dag og gjøre landet til havvind-lederen om to tiår.

Oppsiden med  havvind er formidabel. Hvis en lykkes med flytende vind, kan det åpne opp langt større havområder globalt for vindkraft, og IEA roser Norge.

– Grepet Equinor og Norge har tatt er ekstremt godt timet. Det er fremragende forretningsstrategi, vil jeg si, sier Birol til DN, og mener at flytende havvind på mellomlang og lang sikt vil ha et bratt kostnadsfall og vokse sterkt både i Europa og andre steder.

Ifølge IEA-rapporten er kraftpotensialet på dypt vann så stort at flytende vindturbiner teoretisk kan dekke flere ganger det samlede elektrisitetsbehovet i nøkkelmarkeder som Europa, USA og Japan.

Rapporten peker på at oordelen med havvind er at vindhastigheten er mye bedre. Det er et problem med variasjon og fluktuasjon på land. I tillegg står en overfor et akseptproblem i befolkningen på land.

– Offshore er det ikke slike problemer, sier Birol til DN.

Her kan du lese hele DN-artikkelen.

Mer vindkraft for Østensjø Rederi

Fartøyene er designet for operasjoner knyttet til konstruksjon og vedlikehold av offshore vindparker, og skal være forberedt for framtidig installasjon av nullutslippsteknologi.

– Nybyggingsprogrammet er veldig spennende for Østensjø Rederi. Det forventes en betydelig vekst innen offshore vindmarkedet de neste tiårene. Vi har arbeidet i offshorevind siden 2016, og med leveringen av våre to første spesialbygde Service Operation Vessels (SOV) i 2018 etablerte vi oss som en viktig aktør i markedet. I tillegg til våre eksisterende fartøy, der to er på lange kontrakter med Ørsted, vil nybyggene ytterligere styrke vår posisjon innen offshore vind, sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Østensjø Rederi.

 Rederiet bruker mye ressurser på å utvikle mest mulig miljøvennlige fartøy. Det planlagte framdriftssystemet vil være batteri-hybrid og skal sammen med annet energisparende utstyr gi en signifikant reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Rederiet og samarbeidspartnerne jobber også med å utvikle ny teknologi basert på hydrogen, som en sikker og effektiv energikilde. Nybyggene vil være forberedt for installasjon av denne teknologien, som skal gjøre fartøyene utslippsfrie. Fokuset på og investering i miljøvennlige løsninger blir gjort mulig med norske, statlige støtteordninger rettet mot grønne shippingprosjekter.

– For Østensjø er det viktig å kontinuerlig drive utviklingen av miljøvennlige teknologi og vi er sterke i troen på at disse fire CSOVene vil bli de første skipene i markedet med nullutslipp, sier Walland i pressemeldingen.

De fire nye fartøyene er designet av Salt Ship Design på Stord, i tett samarbeid med Østensjø Rederi. Skipene skal bygges av Astilleros Gondan i Spania, som også allerede har levert 13 skip til Østensjø Rederi.

Dialogmøte: Fiskeri og offshore vind

I starten av juli sendte regjeringen ut et forslag på høring som åpner for offshore vind-installasjoner i norske farvann. Høringsforslaget foreslår å åpne Utsira Nord-feltet og Sandskallen-Sørøya Nord for offshore vind, og regjeringen ber om innspill til feltet Sørlig Nordsjø II. Alle er viktige fiskefelt for fiskerinæringen, derfor samler Norwegian Offshore Wind-klyngen leverandørindustrien, fiskerinæringen og andre sentrale aktører til en samling 10. oktober i Haugesund. Målet er å starte en dialog om hvordan man best mulig kan legge til rette for de ulike næringene på områdene som eventuelt blir åpnet for offshore vind, bli bedre kjent og knytte tettere kontakt mellom miljøene.

Sentrale aktører fra leverandørindustrien og fiskerinæringen vil holde innlegg, samt politikare og relevante offentlige organ.

Nordsjø Kontorpark, torsdag 10. oktober kl. 10.00 – 14.00. 

Meld deg på her!

 

Program for dagen:

09.30 – 10.00: Kaffe, registrering og drøs
10.00 – 10.05: Velkommen v/Norwegian Offshore Wind Cluster daglig leder Arvid Nesse
10.05 – 10.20: Hvorfor ønsker vi en offshore wind-utbygging i Norge?
v/Energi og miljøkomiteen stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland
10.20 – 10.40 Hvorfor Utsira Nord, Sørlig Nordsjø II og Sandskallen-Sørøya Nord? Om konsekvensutredningen.
v/NVE senioringeniør Christina Kvamme
10.40 – 11.00 Sjøtrafikk og havvind – segler skipene rundt møllene, eller mellom dem?
v/Kystverket senioringeniør ved senteret for los og VTS  John Morten Klingsheim
11.00 – 11.10: Benstrekk
11.10 – 11.30: Flytende og bunnfast offshore wind – enkelt forklart
v/Equinor
11.30 – 11.50: Hvordan foregår fiskeri på Utsira Nord, Sørlig Nordsjø II og Sandskallen-Sørøya? v/Fiskarlaget fiskebåteier og fisker Bjarte Arve Nordtun
11.50 – 12.00: Hvilken forsking (og resultater) har vi om påverkningen av (flytende) offshore vind i havet? Hvilke konsesjoner finnes i områdene, og hvilke regler og reguleringer må tas hensyn til?
v/Fiskeridirektoratet regiondirektør region sør Siri Meling og seniorrådgiver Kari Grundvig
12.00 – 12.45: Lunsj
12.45 – 13.45: Plenumsdiskusjon og veien videre
13.45 – 14.00: Oppsummering og avslutning
v/Norwegian Offshore Wind Cluster daglig leder Arvid Nesse

Havvind kan gi milliarder

Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler Utsira Nord som én av to store norske flytende havvindparker.

Hvis Norge til fulle skal kunne hente ut verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norsk industri innen flytende havvind, er særlig fire faktorer essensielle. Det viser en analyse Menon Economics har gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind-klyngen i samarbeid med Haugaland Vekst, Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE og Greater Stavanger.

Hele Menon-rapporten kan leses her: Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind

Analysen ble presentert under Havivndkonferansen 2019, og sier at om de fire essensielle faktorene er til stede, kan verdiskapings- og sysselsettingspotensialet for norsk næringsliv være opptil 117 milliarder kroner og 128.400 årsverk over en 30-årsperiode. De nedre estimatene er 74.300 årsverk og 69 milliarder over en 30-årsperiode.

Må handle raskt og posisjonere oss

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

– Dette kan bli veldig positivt for vår region, og vi er opptatt av å posisjonere oss som sentrum for en slik havvindsatsing. Vi ser hvor viktig flytende havvind vil bli både i Europa og verden forøvrig. Erfaringen og kompetansen vi har i regionen fra vår egen olje- og gassindustri gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss på havvind. Vi har nå en unik mulighet til å industrialisere en tilgjengelig naturressurs, med produksjonsområde ved Utsira Nord, 20 km vest av Haugesund. Nå er det viktig at Norge aktivt tar denne posisjonen før England og Danmark posisjonerer seg i flytende havvind i Nordsjøen, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Menon-rapporten slår imidlertid fast at det må et aktivt hjemmemarked til i Norge, og at vi må være tidlig ute med utvikling av flytende havvind. Myndighetene må ha en tydelig visjon, og det må være tilpassede virkemidler til stede for å realisere flytende havvindutbygginger.

Menons analyse er basert på en subsidiert utbygging av to flytende havvindparker på 500 megawatt hver på 2020-tallet, og en norsk markedsandel innen flytende havvind på 80 prosent nasjonalt og 20 prosent globalt.

Markedet for bunnfast havvind er allerede dominert av internasjonale aktører, men flytende havvind er et foreløpig umodent marked. Det vokser imidlertid raskt, og Norge må komme på banen og ta en ledende rolle og kapre betydelige markedsandeler, mener bransjen.

I dag er det bare én flytende havvindpark i verden, Equinors Hywind Scotland som består av fem vindturbiner på 6 MW hver.

Departementet anbefaler Utsira Nord

Olje- og energidepartmentet har åpnet høring av forslag til åpning av områder for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergiloven, og forslag til forskrift til havenergiloven. Høringen sier blant annet: “Departementet føreslår å opne områda Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord. I tillegg ønsker departementet innspel på området Sørlige Nordsjø II. I vurderinga har departementet lagt vekt på at det bør opnast område som gjer det muleg å fremje prosjekt med både flytande og botnfast teknologi. Departementet har også prioritert område som eignar seg for kommersielle prosjekt».

Les mer om høringen her!

– Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer har tidligere lansert idéen om et statlig selskap for havvind, og det er en veldig fornuftig tanke. På grunn av satsingen på Utsira Nord og kompetansen som finnes i regionen vår, mener vi det er åpenbart at dette bør ligge på Haugalandet. Spiller vi kortene våre riktig rundt havvind nå, kan det bety en ny æra for regionen vår, sier K. Tormod Karlsen.

Er i gang

– Norske olje- og gassaktører har jobbet med teknologi knyttet til flytende installasjoner i en årrekke, og den norske offshore leverandørindustrien er verdensledende på sitt felt. Å kapitalisere på denne kompetansen vil være et viktig premiss for fremveksten av en norskbasert industri knyttet til flytende havvind, sier Gunnar Birkeland, CEO i UNITECH Offshore og styreleder i Norwegian Offshore Wind klyngen.

Ifølge Menon-analysen vil den samlede omsetningen for flytende havvind ligge mellom 1.900 og 3.400 milliarder kroner globalt i perioden mellom 2020 og 2050.

I august fikk Equinor og resten av partnerskapet bak den flytende vindmølleparken Hywind Tampen 2,3 milliarder kroner i statsstøtte til det som blir verdens største flytende havvindpark.

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største fra statsforetaket Enova noensinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelige godkjennelsen før prosjektet kan bygges. Hver mølle der skal bære en turbin med effekt på 8 MW.

Se videostream fra hele Havvindkonferansen 2019 her eller de ulike presentasjonene under, både som video og PDF:

PDF Verdiskapningspotensialet av å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind Even Winje, Menon

PDF En framtidsvisjon for norsk industri Stein Lier-Hansen, Adm. dir. i Norsk Industri

PDF Et nytt industrieventyr Harald Solberg, Adm. dir. Rederiforbundet

PDF Norge som teknologilab for havvind – realisme eller illusjon? Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind i Aker Solutions

PDF Strategic benefits of an early market entry Giles Dickson, CEO in WindEurope

PDF: Det danske vineventyr Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge

PDF Norske eksportmuligheter Ivar Slengesol, Direktør for forretningsutvikling i Eksportkreditt

PDF Etablering av norske leverandørkjeder Gunnar Birkeland, Styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster

PDF Norsk betongteknologi som konkurransefortrinn Adm.dir Olav Weider, Dr. techn Olav Olsen

PDF Havvind – kostnadsreduksjon gjennom industrialisering Niklas Erik Indrevær, Vice President Business Development Renewables, Kværner

PDF Hvordan ser Equinor på havvindmulighetene i Norge. Arne Eik, Ledende forretningsutvikler havvind, Equinor:

 

Rapporten omtalt i mediene:

DNhttps://www.dn.no/energi/havvind/menon-economics/eksportkreditt-norge/analyse-flytende-havvind-gull-verdt-for-norge-men-satsing-kreves/2-1-672169

Teknisk Ukebladhttps://www.tu.no/artikler/ny-rapport-lonnsomt-a-subsidiere-hjemmemarked-for-havvind-kan-skape-verdier-for-117-milliarder-kroner/474071

E24https://e24.no/energi/i/lAXwpe/fersk-rapport-om-flytende-havvind-kan-gi-norge-opptil-128000-aarsverk

Syslahttps://sysla.no/gronn/nytt-industrieventyr-norge-kan-skape-verdier-117-milliarder-og-sysselsette-tusenvis/

Nettavisenhttps://www.nettavisen.no/okonomi/aina-trives-best-med-vindjobb-pa-land—na-kan-tusenvis-av-nye-jobber-komme-til-havs/3423845819.html

Dagsavisenhttps://www.dagsavisen.no/debatt/leder/nytt-industrieventyr-1.1585481

Finansavisenhttps://finansavisen.no/nyheter/energi/2019/09/15/6956784/menon-rapport-norge-kan-ta-20-prosent-av-markedet-for-flytende-vindkraft

 

Havvindkonferansen 2019

Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked. Storskalaprosjekt er under etablering i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går vi inn i starten på et nytt industrieventyr for Norge.

Vi presenterer et svært godt program med bred industriell medvirkning. CEO fra WindEurope Giles Dickson gir oss innsikt i viktigheten av å etablere et hjemmemarked. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar i paneldebatt med andre sentrale politikere.

På konferansen vil vi belyse hva som skal til for å få etablert et norsk
hjemmemarked og en norsk industri for flytende havvind.

16september 2019 i Eksportkreditts lokaler i Oslo, Cort Adelers gate 30.

MELD DEG PÅ HER!

Program for konferansen:

09:30 
Registrering / kaffe

10:00 
Velkommen
Knut Vassbotn, Leder av programkomiteen

Verdiskapningspotensialet av å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind
Erik W. Jakobsen, Menon

En framtidsvisjon for norsk industri
Stein Lier-Hansen, Adm. dir. i Norsk Industri

Et nytt industrieventyr
Harald Solberg, Adm. dir. Rederiforbundet

Vi kan ikke vente!
Politisk samtale ledet av Christine Korme. Harald Solberg og Stein Lier-Hansen

11:10
Pause

11:30
Norge som teknologilab for havvind – realisme eller illusjon?
Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind i Aker Solutions

Strategic benefits of an early market entry
Giles Dickson, CEO in WindEurope

Paneldebatt
Sentrale politikere i tillegg til innledere. Ledes av Christine Korme, Rederiforbundet Politikere: Torbjørn Røe Isaksen H (TBC), Terje Lien Aasland Ap, Une Bastholm MDG (TBC), Terje Breivik (V) (TBC)
Moderator: Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind Cluster

12:45
Lunsj

13:45
Det danske vindeventyr
Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge

Norske eksportmuligheter
Ivar Slengesol, Direktør for forretningsutvikling i Eksportkreditt

Etablering av norske leverandørkjeder
Gunnar Birkeland, Styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster

14:35
Pause

15:00
Norsk betongteknologi som konkurransefortrinn
Adm.dir Olav Weider, Dr techn Olav Olsen

Havvind – kostnadsreduksjon gjennom industrialisering
Niklas Erik Indrevær, Vice President Business Development Renewables, Kværner

Hvordan ser Equinor på havvindsmulighetene i Norge
Arne Eik, Ledende forretningsutvikler havvind, Equinor

Oppsummering
Arvid Nesse

15:50
Slutt