Spår havvind-bonansa

I sin mest omfattende gjennomgåelse av havvindmarkedet til dags dato, anslår det internasjonale energibyrået IEA at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger, med Europa og Kina som de to store vekstregionene.

I sin omtale av rapporten skriver DN at selskaper med offshoreerfaring og kompetanse fra olje- og gassektoren trolig kan kapre 40 prosent av havvindmarkedet på konstruksjon og vedlikehold, altså et marked på 400 milliarder.

IEA-sjef Fatih Birol mener havvind kan bli den tredje store energirevolusjonen på kort tid. Havvind kan bli den største enkeltstående elektrisitetskilden i Europa i 2040. I Kina vil installert produksjonskapasitet kunne bli over 40 ganger større enn i dag og gjøre landet til havvind-lederen om to tiår.

Oppsiden med  havvind er formidabel. Hvis en lykkes med flytende vind, kan det åpne opp langt større havområder globalt for vindkraft, og IEA roser Norge.

– Grepet Equinor og Norge har tatt er ekstremt godt timet. Det er fremragende forretningsstrategi, vil jeg si, sier Birol til DN, og mener at flytende havvind på mellomlang og lang sikt vil ha et bratt kostnadsfall og vokse sterkt både i Europa og andre steder.

Ifølge IEA-rapporten er kraftpotensialet på dypt vann så stort at flytende vindturbiner teoretisk kan dekke flere ganger det samlede elektrisitetsbehovet i nøkkelmarkeder som Europa, USA og Japan.

Rapporten peker på at oordelen med havvind er at vindhastigheten er mye bedre. Det er et problem med variasjon og fluktuasjon på land. I tillegg står en overfor et akseptproblem i befolkningen på land.

– Offshore er det ikke slike problemer, sier Birol til DN.

Her kan du lese hele DN-artikkelen.

Aktuelt

– Regionen har unike forutsetninger

Gunnar Birkeland i Unitech Offshore mener at en ny leverandørkjede vil kunne plassere regionen i førersetet for flytende havvind, og håper flere vil få øynene opp for mulighetene som ligger i MET-senteret.

– Vi må ligge i forkant!

Åge Højmark i Uptime International mener Haugalandet har det som skal til for å bli en sentral havvind-aktør. – Men det krever at vi handler nå, og at vi evner å fokusere på industrialisering og kostnadseffektivisering.

– Vi må ta posisjonen som Norges havvind-hovedstad!

Saga Subsea er ikke i tvil om at havvind vil bli et industri-eventyr, og påpeker at aktørene på Haugalandet nå må stå sammen og ta posisjonen som Norges havvind-hovedstad.

Ser store muligheter i havvind

Østensjø Rederi i Haugesund ser store muligheter innen havvind, og har stor tro på Utsira Nord.

Kværner får Havvind-kontrakt i milliardklassen

Kværner AS er blant de fire leverandørene som har signert kontrakt med Equinor i forbindelse med utbyggingen havvindparken Hywind Tampen.

Mer vindkraft for Østensjø Rederi

Etterspørselen i offshore vindmarkedet vokser, og igjen viser offshore vindmiljøet på Haugalandet at de er på ballen. Østensjø Rederi har nå inngått en intensjonsavtale om å bygge fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). Dette kommer frem av en pressemelding fra Haugesundrederiet.

Dialogmøte: Fiskeri og offshore vind

Norwegian Offshore Wind-klyngen inviterer leverandørindustrien, fiskerinæringen og andre sentrale aktører til dialogmøte om fiskeri og offshore vind i Haugesund 10. oktober.

Havvind kan gi milliarder

Under Havvindkonferansen 2019 presenterte Menon en ny rapport som viser at det vil være svært lønnsomt å subsidiere et hjemmemarked for havvind. Dette kan skape verdier for 117 milliarder kroner, og Utsira Nord anbefales som utbyggingsområde.