Satser milliarder på flytende havvind

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Bidrag i klimakampen

Havvindparken som Equinor og de andre lisensoperatørene på feltene Gullfaks og Snorre ønsker å etablere vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Prosjektet vil dermed redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift. Enova understreker imidlertid at disse utslippskuttene ikke er den primære årsaken til at de støtter dette prosjektet.

Nils Kristian Nakstad, Enova

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid framover. Det er nettopp slike initiativ Enova må støtte for å fylle rollen vår som en drivkraft for omstillingen, sier Enova-direktøren.

Flytende havvind har et klart fortrinn sammenlignet med bunnfast ved at teknologien kan benyttes i dype farvann. Likevel finnes det i dag bare én flytende havvindpark i verden, nemlig Equinors egen Hywind Scotland som består av fem vindturbiner på 6 MW hver. Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det fremdeles et godt stykke igjen dit for flytende havvind. 

– Dette prosjektet alene vil naturligvis ikke være nok, men det vil være et viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet. Kanskje vil vi om noen tiår se tilbake på denne investeringen som et av Norges største bidrag i klimakampen, sier Nakstad i Enova.

Viktig steg

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2 329 800 000 kroner til prosjektet, gjenstår det fortsatt noen portpasseringer før prosjektet blir realisert. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet. Siden prosjektet er knyttet til oljeproduksjon, er prosjektet også avhengig av at en såkalt PUD (plan for utvikling og drift) blir godkjent av Olje- og energidepartementet. Går alt etter planen skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

Pål Eitrheim, Equinor

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjekter demonstrerer norske myndigheters vilje til å utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør i for nye energiløsninger i Equinor.

– Får vi ned kostnadene for flytende havvind kan teknologien tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene. Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Gode muligheter for Haugalandet

Arvid Nesse, daglig leder MET-sentret

– Dette er veldig positive nyheter for den videre utviklingen av havvind, og utviklingen av havvind er igjen positivt for Haugalandet. Hywind Tampen er et veldig bra prosjekt, og et videre steg på veien mot fullindustrialisering av flytende havvind. Dagens tildeling viser at staten anerkjenner hvor viktig dette er, og dette bidrar helt klart til å befeste Norges ledende posisjon på området. Vi var først ute med Hywind Scotland, nå kommer Hywind Tampen, og det naturlige neste steget er utbygging av Utsira Nord. Først da har vi en komplett norsk industri rundt havvind, sier daglig leder ved Marine Energy Test Center på Karmøy, Arvid Nesse.

Nesse har også godt håp om at det allerede med Tampen-utbyggingen vil kunne komme positive ringvirkninger til regionen vår.

– Vi har kompetansen og erfaringen som trengs for å få dette til, så vi håper selvsagt at Equinors satsing på Hywind Tampen fører til at det også drypper på leverandørindustrien på Haugalandet, sier Nesse.

Kværner Stord skal i følge Haugesunds Avis være ett av selskapene som ønsker å bygge havvindturbinene til Hywind Tampen, og at de vurderer Dommersnes industriområde i Vindafjord som byggested til turbinene.

Slik kan havvind bli et norsk industrieventyr

Andersson peker på Norges fantastiske vindressurser og fremveksten av flytende vindturbiner, han ser på kostnadsutviklingen, mulige konfliktområder, på Equinors elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen, og ikke minst på hvordan havvind har mulighetene for å bli et nytt norsk industrieventyr.

«Mange mener Norge kan bli en stormakt fordi tiår med petroleumsvirksomhet har sendt oss til verdenstoppen på offshore-, kompetanse- og teknologi.

Ringvirkningene er anslått i én rapport å gi mellom 8000 og 15.000 årsverk og ha en verdi i Norge på opptil 17,6 milliarder kroner til og med 2030. Men det er flere om beinet. En rask utvikling av prosjekter som Hywind regnes som avgjørende hvis Norge skal være fremme i kappløpet om å erobre havet med vindturbiner på dypt vann», skriver Andersson.

Se alle Anderssons sju havvind-punkter her!

Rederiforbundet: Venter vi, taper vi kappløpet om havvindteknologien

Solberg mener Norge fortsatt har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon innen flytende havvind.

Til Teknisk Ukeblad sier han: – Den må vi gripe, for det er et enormt potensial for eksport. Vi skal absolutt ikke vente til havvind blir lønnsomt, men vi kan bidra til at det blir det.

Dette er en tung satsing på lik linje med spesialisering for olje og gass. Det vil også bidra til å skape verdier og arbeidsplasser på land. Han mener det nå er avgjørende med politisk vilje og initiativ til å posisjonere oss som en fornybarnasjon på havvind, og se på hvilke produkter som kan skapes av havvind.

– Det skjer mye spennende innen elektrifisering av olje- og gassvirksomhet, offshore fiskeoppdrett og grønn hydrogenproduksjon som kan bidra til et grønt skift i skipsfarten. I tillegg kommer strømproduksjon til det europeiske nettet, sier Solberg.

Les mer på her!

Podcast: Er Norge havind-sinker?

Havvind skal være en del av det grønne skiftet, og Norge har alle forutsetninger til å bli gode og verdensledende på området. Posisjonering og utbygging av havvind på norsk sokkel vil kunne bidra til et nytt norsk industrieventyr, basert på kompetanse vi allerede har.

Podcasten «Det vi lever av» stiller imidlertid spørsmålet om vi likevel er i ferd med å havne bakpå som aktør i dette viktige markedet.

Programleder Sigrid Haaland har intervjuet faglig leder ved havvindsenteret i Bergen, Finn Gunnar Nielsen om den rivende utviklingen av vindturbiner, og daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Nordea-analytiker Thina Saltvedt er gjester i studio.

Hør podcasten her eller via Apple her!