Havvind kan gi milliarder

Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler Utsira Nord som én av to store norske flytende havvindparker.

Hvis Norge til fulle skal kunne hente ut verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norsk industri innen flytende havvind, er særlig fire faktorer essensielle. Det viser en analyse Menon Economics har gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind-klyngen i samarbeid med Haugaland Vekst, Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, GCE NODE og Greater Stavanger.

Hele Menon-rapporten kan leses her: Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind

Analysen ble presentert under Havivndkonferansen 2019, og sier at om de fire essensielle faktorene er til stede, kan verdiskapings- og sysselsettingspotensialet for norsk næringsliv være opptil 117 milliarder kroner og 128.400 årsverk over en 30-årsperiode. De nedre estimatene er 74.300 årsverk og 69 milliarder over en 30-årsperiode.

Må handle raskt og posisjonere oss

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

– Dette kan bli veldig positivt for vår region, og vi er opptatt av å posisjonere oss som sentrum for en slik havvindsatsing. Vi ser hvor viktig flytende havvind vil bli både i Europa og verden forøvrig. Erfaringen og kompetansen vi har i regionen fra vår egen olje- og gassindustri gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss på havvind. Vi har nå en unik mulighet til å industrialisere en tilgjengelig naturressurs, med produksjonsområde ved Utsira Nord, 20 km vest av Haugesund. Nå er det viktig at Norge aktivt tar denne posisjonen før England og Danmark posisjonerer seg i flytende havvind i Nordsjøen, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Menon-rapporten slår imidlertid fast at det må et aktivt hjemmemarked til i Norge, og at vi må være tidlig ute med utvikling av flytende havvind. Myndighetene må ha en tydelig visjon, og det må være tilpassede virkemidler til stede for å realisere flytende havvindutbygginger.

Menons analyse er basert på en subsidiert utbygging av to flytende havvindparker på 500 megawatt hver på 2020-tallet, og en norsk markedsandel innen flytende havvind på 80 prosent nasjonalt og 20 prosent globalt.

Markedet for bunnfast havvind er allerede dominert av internasjonale aktører, men flytende havvind er et foreløpig umodent marked. Det vokser imidlertid raskt, og Norge må komme på banen og ta en ledende rolle og kapre betydelige markedsandeler, mener bransjen.

I dag er det bare én flytende havvindpark i verden, Equinors Hywind Scotland som består av fem vindturbiner på 6 MW hver.

Departementet anbefaler Utsira Nord

Olje- og energidepartmentet har åpnet høring av forslag til åpning av områder for fornybar energiproduksjon til havs etter havenergiloven, og forslag til forskrift til havenergiloven. Høringen sier blant annet: “Departementet føreslår å opne områda Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord. I tillegg ønsker departementet innspel på området Sørlige Nordsjø II. I vurderinga har departementet lagt vekt på at det bør opnast område som gjer det muleg å fremje prosjekt med både flytande og botnfast teknologi. Departementet har også prioritert område som eignar seg for kommersielle prosjekt».

Les mer om høringen her!

– Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer har tidligere lansert idéen om et statlig selskap for havvind, og det er en veldig fornuftig tanke. På grunn av satsingen på Utsira Nord og kompetansen som finnes i regionen vår, mener vi det er åpenbart at dette bør ligge på Haugalandet. Spiller vi kortene våre riktig rundt havvind nå, kan det bety en ny æra for regionen vår, sier K. Tormod Karlsen.

Er i gang

– Norske olje- og gassaktører har jobbet med teknologi knyttet til flytende installasjoner i en årrekke, og den norske offshore leverandørindustrien er verdensledende på sitt felt. Å kapitalisere på denne kompetansen vil være et viktig premiss for fremveksten av en norskbasert industri knyttet til flytende havvind, sier Gunnar Birkeland, CEO i UNITECH Offshore og styreleder i Norwegian Offshore Wind klyngen.

Ifølge Menon-analysen vil den samlede omsetningen for flytende havvind ligge mellom 1.900 og 3.400 milliarder kroner globalt i perioden mellom 2020 og 2050.

I august fikk Equinor og resten av partnerskapet bak den flytende vindmølleparken Hywind Tampen 2,3 milliarder kroner i statsstøtte til det som blir verdens største flytende havvindpark.

Beløpet til anlegget som skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar energi, er det største fra statsforetaket Enova noensinne. Det er Olje- og energidepartementet som gir den endelige godkjennelsen før prosjektet kan bygges. Hver mølle der skal bære en turbin med effekt på 8 MW.

Se videostream fra hele Havvindkonferansen 2019 her eller de ulike presentasjonene under, både som video og PDF:

PDF Verdiskapningspotensialet av å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind Even Winje, Menon

PDF En framtidsvisjon for norsk industri Stein Lier-Hansen, Adm. dir. i Norsk Industri

PDF Et nytt industrieventyr Harald Solberg, Adm. dir. Rederiforbundet

PDF Norge som teknologilab for havvind – realisme eller illusjon? Astrid Skarheim Onsum, Head of Offshore Wind i Aker Solutions

PDF Strategic benefits of an early market entry Giles Dickson, CEO in WindEurope

PDF: Det danske vineventyr Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør til Norge

PDF Norske eksportmuligheter Ivar Slengesol, Direktør for forretningsutvikling i Eksportkreditt

PDF Etablering av norske leverandørkjeder Gunnar Birkeland, Styreleder Norwegian Offshore Wind Cluster

PDF Norsk betongteknologi som konkurransefortrinn Adm.dir Olav Weider, Dr. techn Olav Olsen

PDF Havvind – kostnadsreduksjon gjennom industrialisering Niklas Erik Indrevær, Vice President Business Development Renewables, Kværner

PDF Hvordan ser Equinor på havvindmulighetene i Norge. Arne Eik, Ledende forretningsutvikler havvind, Equinor:

 

Rapporten omtalt i mediene:

DNhttps://www.dn.no/energi/havvind/menon-economics/eksportkreditt-norge/analyse-flytende-havvind-gull-verdt-for-norge-men-satsing-kreves/2-1-672169

Teknisk Ukebladhttps://www.tu.no/artikler/ny-rapport-lonnsomt-a-subsidiere-hjemmemarked-for-havvind-kan-skape-verdier-for-117-milliarder-kroner/474071

E24https://e24.no/energi/i/lAXwpe/fersk-rapport-om-flytende-havvind-kan-gi-norge-opptil-128000-aarsverk

Syslahttps://sysla.no/gronn/nytt-industrieventyr-norge-kan-skape-verdier-117-milliarder-og-sysselsette-tusenvis/

Nettavisenhttps://www.nettavisen.no/okonomi/aina-trives-best-med-vindjobb-pa-land—na-kan-tusenvis-av-nye-jobber-komme-til-havs/3423845819.html

Dagsavisenhttps://www.dagsavisen.no/debatt/leder/nytt-industrieventyr-1.1585481

Finansavisenhttps://finansavisen.no/nyheter/energi/2019/09/15/6956784/menon-rapport-norge-kan-ta-20-prosent-av-markedet-for-flytende-vindkraft

 

Satser milliarder på flytende havvind

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding.

Bidrag i klimakampen

Havvindparken som Equinor og de andre lisensoperatørene på feltene Gullfaks og Snorre ønsker å etablere vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredel av gassen plattformene bruker i dag. Prosjektet vil dermed redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift. Enova understreker imidlertid at disse utslippskuttene ikke er den primære årsaken til at de støtter dette prosjektet.

Nils Kristian Nakstad, Enova

– For oss handler dette tilsagnet om å bringe flytende havvind et steg nærmere kommersialisering, og alle de positive ringvirkningene det kan ha både for den globale klimautfordringen og norsk næringsliv i lang tid framover. Det er nettopp slike initiativ Enova må støtte for å fylle rollen vår som en drivkraft for omstillingen, sier Enova-direktøren.

Flytende havvind har et klart fortrinn sammenlignet med bunnfast ved at teknologien kan benyttes i dype farvann. Likevel finnes det i dag bare én flytende havvindpark i verden, nemlig Equinors egen Hywind Scotland som består av fem vindturbiner på 6 MW hver. Mens bunnfast havvind har gjennomgått en rask utvikling og er i ferd med å bli konkurransedyktig, er det fremdeles et godt stykke igjen dit for flytende havvind. 

– Dette prosjektet alene vil naturligvis ikke være nok, men det vil være et viktig steg mot kommersialisering ved at det vil utløse betydelig innovasjon som Equinor og deres leverandører kan ta med seg ut i markedet. Kanskje vil vi om noen tiår se tilbake på denne investeringen som et av Norges største bidrag i klimakampen, sier Nakstad i Enova.

Viktig steg

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2 329 800 000 kroner til prosjektet, gjenstår det fortsatt noen portpasseringer før prosjektet blir realisert. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet. Siden prosjektet er knyttet til oljeproduksjon, er prosjektet også avhengig av at en såkalt PUD (plan for utvikling og drift) blir godkjent av Olje- og energidepartementet. Går alt etter planen skal vindparken være i drift i løpet av 2022.

Pål Eitrheim, Equinor

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjekter demonstrerer norske myndigheters vilje til å utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør i for nye energiløsninger i Equinor.

– Får vi ned kostnadene for flytende havvind kan teknologien tas i bruk av mange land, og dermed redusere de globale klimagassutslippene. Staten er en viktig støttespiller når næringslivet skal utvikle ny klimateknologi. Derfor har regjeringen siden 2013 økt bevilgningene til Enova betydelig. Det har gitt dem økonomiske muskler til å kunne støtte prosjekter av denne størrelsen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Gode muligheter for Haugalandet

Arvid Nesse, daglig leder MET-sentret

– Dette er veldig positive nyheter for den videre utviklingen av havvind, og utviklingen av havvind er igjen positivt for Haugalandet. Hywind Tampen er et veldig bra prosjekt, og et videre steg på veien mot fullindustrialisering av flytende havvind. Dagens tildeling viser at staten anerkjenner hvor viktig dette er, og dette bidrar helt klart til å befeste Norges ledende posisjon på området. Vi var først ute med Hywind Scotland, nå kommer Hywind Tampen, og det naturlige neste steget er utbygging av Utsira Nord. Først da har vi en komplett norsk industri rundt havvind, sier daglig leder ved Marine Energy Test Center på Karmøy, Arvid Nesse.

Nesse har også godt håp om at det allerede med Tampen-utbyggingen vil kunne komme positive ringvirkninger til regionen vår.

– Vi har kompetansen og erfaringen som trengs for å få dette til, så vi håper selvsagt at Equinors satsing på Hywind Tampen fører til at det også drypper på leverandørindustrien på Haugalandet, sier Nesse.

Kværner Stord skal i følge Haugesunds Avis være ett av selskapene som ønsker å bygge havvindturbinene til Hywind Tampen, og at de vurderer Dommersnes industriområde i Vindafjord som byggested til turbinene.