Slik kan havvind bli et norsk industrieventyr

Andersson peker på Norges fantastiske vindressurser og fremveksten av flytende vindturbiner, han ser på kostnadsutviklingen, mulige konfliktområder, på Equinors elektrifisering av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen, og ikke minst på hvordan havvind har mulighetene for å bli et nytt norsk industrieventyr.

«Mange mener Norge kan bli en stormakt fordi tiår med petroleumsvirksomhet har sendt oss til verdenstoppen på offshore-, kompetanse- og teknologi.

Ringvirkningene er anslått i én rapport å gi mellom 8000 og 15.000 årsverk og ha en verdi i Norge på opptil 17,6 milliarder kroner til og med 2030. Men det er flere om beinet. En rask utvikling av prosjekter som Hywind regnes som avgjørende hvis Norge skal være fremme i kappløpet om å erobre havet med vindturbiner på dypt vann», skriver Andersson.

Se alle Anderssons sju havvind-punkter her!

Rederiforbundet: Venter vi, taper vi kappløpet om havvindteknologien

Solberg mener Norge fortsatt har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon innen flytende havvind.

Til Teknisk Ukeblad sier han: – Den må vi gripe, for det er et enormt potensial for eksport. Vi skal absolutt ikke vente til havvind blir lønnsomt, men vi kan bidra til at det blir det.

Dette er en tung satsing på lik linje med spesialisering for olje og gass. Det vil også bidra til å skape verdier og arbeidsplasser på land. Han mener det nå er avgjørende med politisk vilje og initiativ til å posisjonere oss som en fornybarnasjon på havvind, og se på hvilke produkter som kan skapes av havvind.

– Det skjer mye spennende innen elektrifisering av olje- og gassvirksomhet, offshore fiskeoppdrett og grønn hydrogenproduksjon som kan bidra til et grønt skift i skipsfarten. I tillegg kommer strømproduksjon til det europeiske nettet, sier Solberg.

Les mer på her!

Podcast: Er Norge havind-sinker?

Havvind skal være en del av det grønne skiftet, og Norge har alle forutsetninger til å bli gode og verdensledende på området. Posisjonering og utbygging av havvind på norsk sokkel vil kunne bidra til et nytt norsk industrieventyr, basert på kompetanse vi allerede har.

Podcasten «Det vi lever av» stiller imidlertid spørsmålet om vi likevel er i ferd med å havne bakpå som aktør i dette viktige markedet.

Programleder Sigrid Haaland har intervjuet faglig leder ved havvindsenteret i Bergen, Finn Gunnar Nielsen om den rivende utviklingen av vindturbiner, og daglig leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen og Nordea-analytiker Thina Saltvedt er gjester i studio.

Hør podcasten her eller via Apple her!