Sterk havvind-tro

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har i mange år spurt bedrifter knyttet til maritim næring, fra rederier og verft til leverandører og tjenesteytende virksomheter om hvordan det går og hva de tror om året som følger. I år har flere svart at de tror på god omsetningen, og stadig flere har planer om å investere. Det er også økning i tallet på antatte nyansettelser.

Sverre Meling jr., daglig leder i Maritimt Forum, Haugalandet og Sunnhordland

– Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2019 var kr. 48,74 milliarder. Dette er en vekst fra 2018 på kr. 4,73 milli- arder. Dersom vi sammenligner med 2016, er veksten i omsetning på kr. 8,95 milliarder, eller 22,5 prosent. Vi kan konkludere med at den brå nedgangen fra toppen som ble nådd forut for offshorekrisen, er snudd, men at vi ennå ikke er på «all time high», skriver daglig leder i Maritimt Forum, Sverre Meling jr., i rapporten.

Havvind blir viktig

Administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen

Bedriftene som har bidratt til Maritim Rapport beregner at 10,6 % av omsetningen deres vil være rettet mot offshore vind til neste år.

– Havvind peker seg ut som et nytt satsingsområde for mange sentrale aktører i den maritime, regionale klyngen, og det grønne skiftet åpner også muligheter for mange. Dette er veldig positivt, og er med på å understreke regionens satsing på flytende havvind, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Maritimt Rapport 2020