Havvind gir langtidskontrakter til Østensjø

Edda Wind inngikk i høst en intensjonsavtale om å bygge fire havvindfartøyer, eller såkalte Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). Nå har selskapet inngått langtidskontrakter  for to av de nye fartøyene.

Det ene fartøyet skal brukes av MHI Vestas i femten år fra andre kvartal av 2022, mens det for det andre fartøyet er inngått avtale med Ocean Breeze, fra første kvartal 2021, med en varighet på 11 år.

Kenneth Walland, administrerende direktør i Østensjø Rederi

– Det er fantastisk for oss å kunne sikre langsiktig beskjeftigelse for to av våre fire nybygg. Den tilliten erfarne SOV brukere som MHI Vestas og Ocean Breeze gir Edda Wind er en bekreftelse på at skipene vi har utviklet er meget attraktive og vil bli optimale verktøy for våre kunder. Med disse to kontraktene er Edda Wind etablert som en signifikant aktør i offshore vind markedet», sier Kenneth Walland, administrerende direktør i Østensjø Rederi i en pressemelding.

Fartøyene er designet for operasjoner knyttet til konstruksjon og vedlikehold av offshore vindparker, og vil fungere som moderskip for vindturbin-teknikere ved oppstart- og vedlikeholdsarbeid på offshore vindturbiner. Fartøyene vil bli levert med teknologi som reduserer utslippet av klimagasser med minimum 30 prosent, og vil også være forberedt for installasjon av nullutslippsteknologi basert på hydrogen.

Østensjø Rederi har arbeidet i offshorevind siden 2016, og forventer en betydelig vekst innen offshore vindmarkedet de neste tiårene. Med leveringen av de to første spesialbygde Service Operation Vessels (SOV) i 2018 etablerte Haugesund-rederiet seg som en viktig aktør i markedet. Posisjonen deres innen offshore vind styrkes ytterligere med de nye kontraktene.

De nye fartøyene er designet av Salt Ship Design på Stord, i tett samarbeid med Østensjø Rederi. Skipene skal bygges av Astilleros Gondan i Spania, som også allerede har levert 13 skip til Østensjø Rederi.