– Regionen har unike forutsetninger

Unitech offshore er i full gang med bygge en base for sammenstilling av flytende havvindmøller av typen Hywind i Tømmervika på Stord. Bakgrunnen er utbyggingen av havvindmølleparkene i Nordsjøen.

– Havvind har blitt veldig viktig for Unitech, på samme måte som det har det for de andre selskapene med bakgrunn fra olje og gass. Det er en kjærkommen diversifisering som er med å demme opp for konjunktursvingningene som vi alltid har i denne bransjen. Havvind er et nytt marked, men der vi i hovedsak kan bruke kjernekompetansen vår, som jo alltid har vært å finne tekniske løsninger på store dyp, forteller Gunnar Birkeland, CEO i Unitech Offshore.

Birkeland tror at markedet på fornybar vil gi Unitech flere ganger den omsetningen de i dag har fra olje og gass i løpet av de neste fem årene.

Kan gi regionen enorme verdier

– Det ligger nesten 1000 milliarder kroner i havvind-markedet utenfor norskekysten de neste ti årene. Det er mulig for regionen vår å få en vesentlig del av dette, kanskje så mye som oppimot 70%. Vindmøllene kan bygges her, teknologien kan leveres, vi kan stå for drift og vedlikehold.

Utsira Nord blir den første industrialiseringen av flytende havvind i stor skala, og Birkeland mener det vil gi oss et stort fortrinn på verdensmarkedet om vi kommer raskt i gang.

– Det vil gi enorme synergier, for det er jo sånn at lykkes Kværner, så lykkes vi, og lykkes vi, så lykkes en rekke andre. På konkrete kontrakter er vi konkurrenter, men i det store bildet vil hele næringen nyte godt av at det er flere om beinet, sier Unitech-sjefen.

Viktig med ny leverandørkjede

Birkeland synes naturlig nok at det er positivt med de store kontraktene som Kværner og Aibel har sikret seg, men er vel så opptatt av at det blir skapt en ny leverandørkjede, noe også de store energioperatørene har sterkt fokus på.

– Minst like viktig som de store milliardkontraktene, er kontraktene som vinnes av de små og mellomstore selskapene, enten det er for IT-løsninger, kabler, overvåkningssystemer eller andre ting. Hver gang slike selskaper får kontrakter, er det med på å skape en varig leverandørkjede, understreker han.

Flere bør bruke MET-senteret

Birkeland er også styreleder i havvind-klyngen Norwegian Offshore Wind Cluster, og opptatt av mulighetene som ligger i MET-senteret.

– Hensikten med clusteret er å skape møteplassene, synliggjøre prosjektene og problemstillingene, og koble disse opp mot medlemmer som kan løse dem. Et av de viktigste målene nå er å få kostnadene ved flytende havvind ned til 30 millioner kroner per MW, og det kan større og flytende turbiner bidra til. Det er utrolig viktig at vi deltar på pilotene ved MET-senteret, for det er der vi utvikler nye løsninger på kostnadsutfordringene, og er man med under pilotene der, vil man også kunne være med ute på de store feltene. Det er stadig vekk nye piloter på senteret, med nye problemstillinger som krever nye løsninger. Her kan man komme tett på og bidra til å løse konkrete utfordringer. Da Makani-dragen ble testet i sommer, var det flere lokale krefter som bidro til dette. Men det er rom for flere, det er mye god kompetanse i regionen, og jeg håper flere vil kjenne sin besøkelsestid og utnytte den unike muligheten som ligger i MET-senteret, sier Birkeland og understreker også muligheten som ligger i katapultsenteret Sustainable Energy på Stord.

 – Hywind Demo er åpen for alle. Her kan man teste ut sin teknologi, enten det er vedlikeholdsovervåkning, langgangsystemer eller annet, og så har Clusteret kanaler for å få synliggjort de gode løsningene. Flere burde nok ha kjent til denne muligheten, og det er noe vi arbeider med fremover.

Regionen har forutsetninger for å være i førersetet

Birkeland mener Haugalandet og Sunnhordland har en unik mulighet til å posisjonere seg som en viktig havvind-region.

– Vi har høyest kompetansetetthet innenfor flytende konstruksjoner, i tillegg til god infrastruktur innenfor subsea, og har derfor alle forutsetninger for å være i førersetet her. Det er en rivende konkurranse på området, så vi må jobbe raskt, tenke langsiktig, og fokusere på bærekraftige løsninger og kvalitet. Vi må etablere nye standarder på fornybar, og jobbe enklere og lettere, mener Birkeland.

Når det gjelder Unitechs undervannskabling, har selskapet analysert de kjente feilmekanismene i dagens kabler, som i utgangspunktet ikke er spesiallaget for sjø. Unitech lager derfor egne kabler, fit for purpose, og ser på isolasjonsmateriale, armering, erstatter kobberlederen med aluminium osv. Samlet vil dette gjøre sjøkablene lettere å installere, de vil være mer holdbare og tåle mer juling i røffe farvann, og det vil bli billigere, sier Birkeland.

Viktig med flere konsesjoner

Birkeland er ikke i tvil om at det som vil ha størst effekt for regionen er flere konsesjoner til MET-senteret.

– Dette er utrolig viktig, men her opplever jeg dessverre Kystverket som en flaksehals, og det er krevende. Clusteret har veldig god pågang og en praktisk tilnærming, men vi har absolutt rom for flere lokale aktører. For Haugalandet vil dette være viktig, og jeg håper flere kjenner sin besøkelsestid. Haugalendingene er jo driftige folk, som er vant til å finne ut hvem som er utbygger, banke på, spørre hva som er problemstillingene og selge løsningene sine, sier han.

Han mener også det er viktig at det offentlige er med og legger til rette for viktig infrastruktur.

– Skal vi posisjonere regionen som et naturlig havvind-tyngdepunkt, må det være lett å komme seg rundt. Jeg mener for eksempel at en opprustning av Karmsundsgaten i Haugesund vil være helt nødvendig i denne sammenhengen. Med en utbygging av Utsira Nord med 150 vindmøller, vil det være muligheter for etablering av flere hovedkontorer. Det må være attraktivt å arbeide i regionen, og det er avgjørende at det legges godt til rette for dette, sier Birkeland.