Det regionale initiativet Norwegian Offshore Wind Hub skal bidra med på å posisjonere Haugalandet og Sunnhordland som det nasjonale tyngdepunktet for flytende havvind, med utgangspunkt i kompetansen fra olje- og gassindustrien. Her formidles relevant informasjon som bygger opp rundt denne satsingen.

Om oss

Elektrifiseringen av samfunnet vil føre til økende kraftbehov de neste årene, og fornybar vindkraft vil være viktig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Havvind vil bli et enormt globalt marked innen kort tid, og regionen på Haugalandet har muligheten til å ta store deler av markedet.

Havområdet Utsira Nord har en dybde på 220 til 280 meter og svært gode vindforhold. Området ligger derfor an til å bli det første stedet NVE har funnet egnet for flytende havvind i Norge. En flytende vindmøllepark ved Utsira Nord vil også kunne bidra til å skape et hjemmemarked, og det vil vokse frem en helt ny industri i kjølvannet av en slik satsing.

Multiconsult anslår at en utbygging av Utsira Nord vil innebære 80 000 årsverk de neste 25 årene. Erfaringen og kompetansen vi har i regionen fra olje- og gassindustrien gir oss en unik mulighet til å posisjonere oss på havvind. Norwegian Offshore Wind Hub synliggjør erfaringen og kompetansen fra olje- og gassindustrien for å posisjonere regionen som nasjonal havvind-hovedstad.

NOWHub er et initiativ fra Haugaland Vekst IKS.

Andre nyhetskilder